תיק עבודות

שדרוג אתר של האקדמיה להיזכרותשדרוג אתר לתאגיד המים של הצפוןשדרוג אתר לחברת מנוף להסכמהשדרוג אתר לאוםיה - מוטי רשף מורה רוחני להתעוררות רוחניתשדרוג אתר למרכז סינרגיה | פיתוח ארגוני והדרכה של דר' רמי בן ישישדרוג אתר ליוסי דותן - מנחה סדנאות ומוביל בתחום פירוש החלומות בארץ